Ukrainian Albanian Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Esperanto Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Hebrew Hungarian Icelandic Irish Italian Japanese Javanese Kannada Korean Latvian Lithuanian Macedonian Maltese Mongolian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swedish Turkish Welsh Yiddish

Тривале неблагополуччя України у відношенні Африканської чуми свиней (АЧС) потребує аналізу широкого спектру факторів і причин, що впливають на цей показник, об’єктивної, неупередженої їх оцінки, пошуку нових підходів та посилення існуючих дієвих заходів у протидії цій хворобі.

Аналіз шляхів ймовірного занесення, поширення та розповсюдження хвороби в Україні дозволяє зробити припущення, що значну роль в цьому процесі можуть відігравати і місця стихійної торгівлі. Однак, ніхто сьогодні не в змозі стверджувати цього, опираючись на об’єктивні показники, оскільки таких не існує. Відсутні статистичні дані, як щодо кількості цих місць на території країни, так і характеру та об’єму продукції, яка там продається.

Публічні обговорення, проведені в рамках старту проекту UP-10 між учасниками проекту, представниками залучених до участі державних та громадських установ і організацій з боку України, дозволили визначити слабкі місця в системі протидії АЧС та сформувати напрямки роботи, що потребують вивчення, оцінки та посилення впливу, як зі сторони Компетентного органу країни, так і держави в цілому, шляхом внесення коректив у певні нормативні акти.

В рамках реалізації Програми зменшення біологічної загрози в Україні (ПЗБЗ), ціль якої: забезпечення життєдіяльності побудованих та модернізованих лабораторій; проведення навчання зі спостереження за інфекційними хворобами для наукового персоналу реципієнтів; розробка та запровадження спільних наукових проектів; підтримка участі українських фахівців в міжнародних конференціях – у жовтні нинішнього року відбувся запуск практичної реалізації Проекту Спільних Біологічних Досліджень (СБД) UP-10: «Регіональна оцінка ризиків передачі вірусу Африканської чуми свиней (АЧС) у дикій фауні та через торгові шляхи («від лану до столу») в Україні, підходи до розробки ефективних карантинних заходів і стратегій контролю за вірусом АЧС», затвердженого Агентством зменшення загрози МО США 19 грудня 2018 року, з метою продовження діяльності над розробкою ефективної національної інформаційно-просвітницької стратегії, особлива увага в якій має приділятись створенню анкет та способу проведення опитувань для кращого розуміння впливу антропогенних факторів на поширення вірусу АЧС.

Сподіваємось, що реалізація проекту UP-10 дозволить провести об’єктивну, неупереджену оцінку рівня обізнаності різних категорій громадян, дотичних до свинарства, у відношенні розуміння загрози АЧС. Визначити найменш обізнані категорії та посилити вплив, пропагуючи знання про небезпеку і шляхи збереження свинарства в Україні, як через ЗМІ, цільові веб ресурси, соціальні мережі, так і спеціалізовані навчання фахівців галузі свинарства і ветеринарних лікарів, студентів факультетів ветеринарної медицини та харчових технологій, із залученням науковців провідних установ. Реально оцінити вплив стихійної торгівлі на розповсюдження хвороби в Україні та, за потреби, скоригувати нормативну базу.

В рамках цього проекту здійснюється також закупка зразків свинини в місцях стихійної торгівлі в Україні з метою оцінки ризику поширення патогена через нелегальні торгівельні шляхи. Лабораторні дослідження означених зразків продукції свинарства провадитимуться в ДНДІЛДВСЕ – комісійно, із залученням компетентних фахівців державних та громадських установ і організацій галузі.

Запорукою успіху в реалізації цього проекту має стати його публічність і прозорість.

Компонент коментарів CComment

На верх